בית קנדה, רח' השלושה 9, ת"א | טל': 03-7913000 | info@eliav.biz

סוף שנת המס 2020 – היערכות והמלצות

לקראת סוף שנת המס (2020) , להלן כמה פעולות המומלצות על ידינו שיחסכו לכם בוודאות בתשלום המס:

הפקדות לקופות פנסיה ופיצויים

הפקדות אלו נותנות הטבות מס. כדי ליהנות מהטבות המס האלו לשנת 2020, יש להפקיד לפני תום השנה, על מנת שההפקדות ייקלטו בקופות הפנסיה ובחברות הביטוח בחודש דצמבר וייכללו  באישור השנתי. 

להלן תקרת ההפקדות לפנסיה ולפיצויים לבעל שליטה בחברה:

לפנסיה : מעביד – 7.5% מהמשכורת עד תקרת הכנסה של 316,530 ש"ח.

                 עובד- 6% מהשכר עד לתקרה הנ"ל.

לפיצויים: מעביד – עד 12,420 ש"ח לשנה.

                עובד – 16.5% מהשכר עד לסכום של 34,848 ש"ח.

להלן תקרת ההפקדות לקרן השתלמות: 

בעל שליטה : מעביד – עד 4.5% מהשכר

                      עובד-  עד 1.5% מהשכר, עד לתקרה של 11,312 ש"ח

עצמאי: 7% מהשכר, עד לתקרה של 18,550 ש"ח.

ניכויים או זיכויים נוספים לצרכי מס

יש לבצע לפני תום השנה את כל התשלומים הנוספים, המוכרים כניכוי או כזיכוי לצורכי מס.

דוגמאות לתשלומים אלו – תרומות, השתתפות בהוצאות מחקר ופיתוח, ביטול חובות אבודים של לקוחות, מימוש הפסדים שנצברו על ניירות ערך סחירים וכדומה.

הכנסות משכירות דירה למגורים

יש לשים לב שלא לעבור את תקרת הכנסה הפטורה ממס בגין השכרת דירה למגורים שהינה בסך של 5,100 ₪ לחודש.

 

משרדינו יישמח לסייע בכל אחד מנושאים אלה. בהצלחה !

 

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
Shopping Basket