בית קנדה, רח' השלושה 9, ת"א | טל': 03-7913000 | info@eliav.biz

תשלומים לרשויות בזמן הקורונה

לאור המצב הקיים, יש קושי בתשלומים של הדוחות החודשיים לרשויות המס, בהמחאות בבנק או בדואר.

לצורך כך, ניתן לבצע את התשלומים על ידי הוראת קבע בבנק, כאשר משרדנו ישדר את הדוח לרשויות והרשות הרלוונטית תגבה את הנדרש בהוראת קבע.

להלן הפרוט:

מקדמות מס הכנסה

החיוב בבנק יהיה בחודש החודשי שבו שודר הדוח. כלומר הדוח ישודר על ידי משרדנו ב 15 לחודש, והחיוב בבנק יהיה ב 30 לחודש.

מס ערך מוסף

החיוב בבנק יהיה לחייבים בדוח רגיל  ב 10 לחודש, לחייבים בדוח מפורט ב 23 לחודש.

מס הכנסה ניכויים

החיוב בבנק יהיה בתאריך 23 לחודש.

ביטוח לאומי

החיובים בגין מקדמות או ניכויים יהיה בתאריך 22 לחודש.

נציין, כי מועדים אלו עשויים להשתנות בהתאם להנחיות שיהיו על ידי הרשויות, וככל הנראה תהיה דחייה כעת, עקב משבר הקורונה, כפי שקיימים לכל המשק.

Shopping Basket