בית קנדה, רח' השלושה 9, ת"א | טל': 03-7913000 | info@eliav.biz

שרותי חשבות במיקור חוץ

משרדנו מתמחה במתן שרותי חשבות לעסקים עם היקף פעילות שאינו מצדיק העסקת חשב במשרה מלאה.

משרדנו מעסיקים צוות של רואי חשבון, מנהלי חשבונות, בודקי שכר מוסמכים ומומחים שונים נוספים.

השרות מיועד לעסקים (עצמאים וחברות) הנמצאים בראשית  דרכם, או בתהליך של צמיחה, אשר מבקשים להיעזר בשרותי חשב מקצועיים, רואה חשבון מנוסה, לביצוע עבודות חשבות, כפי שמפורט להלן.

היקף שרותי החשבות שינתנו על ידי משרדנו הינם שרותי תמיכה מלאים וניתנים לבחירה על ידי הלקוח בהתאם לדרישותיו ואופי פעילותו.

השרות ניתן הן ממשרדנו והן באמצעות פגישות תקופתיות, כפי שמוסכם עם הלקוח, במשרדיו.

יתרונות השרות ללקוח מתבטאים הן בהיקף השרותים, הן ברמה המקצועית שלנו והן בעובדה שמדובר ביחסי ספק לקוח ואין כל יחסי עובד ומעביד על כל המשתמע מכך.

להלן השרותים הניתנים במסגרת שרותי החשבות, וניתן לבחור את כולם או את חלקם,
וכן להוסיף שרותים שונים הנדרשים על ידי הלקוח.

  • הכנת תקציב ופקוח על ביצועו.
  • יעוץ, פיקוח ובקרה על מערכת הנהלת החשבונות (ניתן לבצע את הנהלת החשבונות במשרדנו).
  • הפקת דוחות תקופתיים (חודשיים, רבעוניים).
  • יעוץ כלכלי ומיסוי שוטף במהלך התקופה.
  • הכנת תחזית של תזרים מזומנים לשנה הקרובה.
  • ניתוחים תמחיריים למוצרים שונים.
  • ליווי בעסקאות מהותיות כולל עם גופים בינלאומיים, ככל שנדרש.
  • יעוץ בנושאי מימון ורכש, סיוע בקשר עם מוסדות מממנים (דיווח שוטף).
  • יעוץ וטיפול בקשר עם מוסדות ממשלתיים (כגון רשויות המיסוי, ביטוח לאומי, משרד העבודה).

היקף השרותים ללקוח, יקבע בהסכמה תוך בחינת צרכי הלקוח, וניתן לשינוי ולעדכון במהלך העבודה.

Shopping Basket