בית קנדה, רח' השלושה 9, ת"א | טל': 03-7913000 | info@eliav.biz

נקודות למחשבה לפני הקמת עסק חדש

כאשר חושבים על פתיחת עסק או מיזם של פעילות חדשה, יש לבחון ולהבין את כל ההיבטים הקשורים לכך מבחינה כלכלית, מבחינה מיסוית וכמובן מבחינה משפטית.

במאמר זה, נציין בנקודות כלליות את הנושאים אליהם יש להתייחס לפני קבלת ההחלטה על תחילת הפעילות.

היתכנות כלכלית

השלב הראשון לפני החלטה על הקמת עסק לפעילות חדשה הוא ביצוע בדיקה כלכלית: האם הפעילות המתוכננת היא רווחית. לצורך כך יש להכין תוכנית עסקית הכוללת את כל ההכנסות וההוצאות הצפויות בקשר לפעילות המתוכננת.

בדרך כלל, תוצאות הבדיקה מראות שבטווח הקצר עקב השקעות הרבות הנדרשות להקמה, נוצר הפסד,

אולם בטווח הארוך, ההפסד הופך לרווח  ואף לרווח נצבר.

יש להכין את התוכנית העסקית בזהירות רבה, להיזהר מאופטימיות יתרה בחישוב ההכנסות ואף לעיתים להציג את העלויות הגבוהות ביותר שיש סיכוי שיתרחשו, כדי לא להיות מופתעים בעתיד עקב התרחשות אירועים הגורמים להוצאות נוספות.

בדיקת ההיתכנות הכלכלית צריכה לקחת בחשבון את תזרים המזומנים הצפוי מהפעילות ומהאפשרות הקיימת של השקעת הון עצמי של היזמים תוך בחינה האם יש בו מספיק כדי לאפשר את הפעילות, גם בתקופה הראשונה, שבה יש גרעון מהפעילות השוטפת. באותה תקופה גם נדרש הון עצמי לאפשר את כיסוי ההוצאות השוטפות ואת ההשקעות השונות.

לא תמיד יש ליזם הון עצמי ולכן יש צורך לבחון את האפשרות לקיום משאבים כספיים אחרים, כגון הלוואות מיועדות, קרנות, מענקים ממשלתיים וכדו'.

שלב זה של בדיקה כלכלית, הוא שלב קריטי ביותר לתכנון הפעילות. יש לעשותו במקצועיות תוך התייעצות עם אנשי מקצוע אשר בקיאים בשוק, יודעים להעריך את העלויות הצפויות, ולהגיע למסקנה המתאימה, ותמהיל הנכון של השקעת הון עצמי ומימון זר. 

   אופן פעילות העסק

לפני שמתחילים בפעילות העסקית, יש לבחור מהי צורת הפעילות של העסק המוקם. 

ניתן להפעיל כל מיזם עסקי כעצמאי (עוסק מורשה או עוסק פטור)  או כחברה.

בנוסף, כאשר יש מספר שותפים למיזם, ניתן להפעיל את המיזם גם כשותפות רשומה, כשותפות שאינה רשומה או כחברה.

לכל אחת מצורות הפעילות יש יתרונות וחסרונות ויש לבחון אותם בהתחשב בסוג הפעילות ובהרכב היזמים.

באופן כללי, ככל שיש יותר שותפים לפעילות, הדרך המקובלת היא לפעול באמצעות חברה.

לעומת זאת, כאשר מדובר ביזם בודד, יש לשקול את האפשרויות לפעול כעצמאי או כחברה.  בדרך כלל, ככל שהצפי להיקף פעילות גבוה יותר בטווח הקצר, תהיה עדיפות מסוימת לתחילת העבודה כחברה.

יחד עם זאת, הפעילות כעצמאי מאפשרת יותר גמישות, כרוכה בפחות בירוקרטיה וגם עלות התפעול השוטפת שלה נמוכה יותר.

לכן פעמים רבות, יזמים מתחילים בפעילות בדרך של עצמאי ולאחר תקופה מסוימת, מעבירים את הפעילות לחברה שבבעלותו.

 

יש לשקול היטב את הדרך המתאימה לכל יזם ולכל פעילות ולדרך מימונה.

 

לעיתים, כאשר יש השקעות של גופים חיצוניים, יש צורך להתחיל כבר מההתחלה כחברה. כמו כן יש לשקול את ההשפעה של קיום נכסים בלתי מוחשיים, ודרך הרישום והבעלות עליהם.

לאור העובדה, כי לבחירת צורת הפעילות יש השפעה לטווח ארוך על המיזם, יש לבחון את הדרכים השונות במקצועיות רבה ולהתייעץ על כך עם גורם מקצועי. 

הסכמים משפטיים

כאשר במיזם יש מספר שותפים, יש להגדיר את היחסים ביניהם ואת מערכת ההתחייבויות ההדדיות במסמכים משפטיים אשר יבהירו את מערכת הקשרים ביניהם ויימנעו מחלוקות בעתיד.

ככל שההסכמים בין היזמים יהיו ברורים יותר ומפורטים יותר, כך הם ימנעו בעתיד חילוקי דעות וממעשים שעלולים לעכב את פיתוחו של המיזם.

ההסכמים צריכים  לכלול שורה שלמה של נושאים וביניהם, יחסי העבודה, יחסי הבעלות, מימון הפעילות, קבלת שותפים חדשים או  תנאים לפרישת שותפים קיימים, דרכי הפעלת המיזם וכדו'.

 

בנוסף, יש לעגן בהסכמים בכתב את מערכת הקשרים עם גופים שונים שיממנו את המיזם, האם הם יממנו באופן ישיר על ידי מימון כספי או בעקיפין על ידי מתן שרותים שונים או מוצרים ללא חיוב בתחילת המיזם, תוך הסכמה לתשלומים בעתיד.

הסכמים משפטיים נאותים ומתאימים בתחילת הדרך, מבטיחים עבודה מסודרת בהמשך.

ליווי וייעוץ לעסק

כל יזם ואיש עסקים הינו בעל ידע מיוחד בתחום אותו הוא בוחר להקים ולהפעיל.

עם זאת, הפעלת עסק באופן שוטף דורשת ידע בתחומים שונים נוספים, שנדרשים לצורך הפעילות בצורה הטובה ביותר.

לכן כל עסק צריך להתקשר בהסכם ליווי ויעוץ שוטף עם מומחים שונים בנושאים הנדרשים אליו כגון מומחים בנושאי שיווק , מומחים בנושאי מימון (ככל  שידרש), מומחים במיסוי, אנשי מקצוע בתחום הרישוי (ככל שנדרשים אישורי רישוי מסוימים מהרשות המקומית או מרשויות ממשלתיות) ועוד.

הבחירה ביועצים אלו הינה שלב חשוב בתכנון המיזם, מאחר ולעיתים הייעוץ שיתקבל מהם יגרום לקבלת החלטות כבר בשלב הקמת העסק ויתן כיוון נכון וטוב יותר למיזם המתפתח.  

סיכום

התנאי להצלחת יזמות עסקית הוא רצון ונכונות להגשים מטרה מסוימת ולהשקיע לצורך כך זמן וכסף. 

תנאי זה הוא תנאי הכרחי  להקמת העסק או המיזם, אולם הוא אינו תנאי מספיק להצלחתו. 

מודעות לנקודות שהועלו לעיל ונסיון לפעול לפיהן, יאפשרו מעבר בטוח משלב הרעיון ליזמות בפועל, משלב התכנון – לשלב המעשי תוך שמירה על כללים ובהקטנת הסיכונים העומדים בפתח כל עסק חדש.

משרדנו ישמח לסייע לכם בתכנון בהקמת ובליווי המיזם החדש שלכם. בהצלחה!

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
Whatsapp
Shopping Basket