בית קנדה, רח' השלושה 9, ת"א | טל': 03-7913000 | info@eliav.biz

מתן שרות לעמותות ציבוריות (מלכ"רים)

משרדנו נותן שרותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים- שנתיים וחצי שנתיים וכן משמש כמבקר פנים במספר רב של עמותות.

בין לקוחות המשרד יש עשרות עמותות חינוך בהיקפים שונים , עמותות תרבות (תיאטראות), עמותות ספורט, מועצות דתיות, רשויות מקומיות ואחרות.

כמו כן, אנו מכינים דוחות ביקורת מיוחדים לפי דרישת הוועד המנהל של העמותה, לצורך ביקורת על פעילויות מיוחדות.

המשרד מכין הן את הדוחות הכספיים, הן את הדוח המילולי, תקציב העמותה ואישורים שונים.

לאור הידע הרב בנושא עמותות, אנו נותנים יעוץ בכל נושא הניהול הפורמלי, לצורך עמידה בכללים ותקנים, לרבות סיוע בכתיבת הדוח המילולי ותגובות לביקורות מטעם רשויות ממשלתיות, וכן סיוע בהשגת אישור לתרומה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

המשרד הינו חבר בוועדת המלכ"רים של לשכת עו"ד ולכן מעודכן באופן שוטף בשינויים המוצעים בחקיקה ובתקנות בקשר למלכ"רים  ומנהל המשרד אף משתתף בשולחן העגול עם נציגי הרגולציה ממשרד ראש הממשלה  לתכנון ולשיפור השרות והדרישות הרגולטוריות

Shopping Basket