בית קנדה, רח' השלושה 9, ת"א | טל': 03-7913000 | info@eliav.biz

מענק לעצמאיים בעקבות הקורונה

בהתאם להחלטת הממשלה, עצמאיים זכאים למענק בגובה של 65% מההכנסה החייבת החודשית לשנת 2018 ועד לתקרה של 6,000 ₪.

כל עצמאי יכול לתבוע את המענק, גם אם יש שניים מאותה משפחה.

תנאי לקבלת המענק: ההכנסה המשותפת של שני בני הזוג מכל מקורות ההכנסה לא תעלה על 340,000 ₪.

תנאי נוסף לקבלת המענק: קיימת  ירידה במחזור ההכנסות של החודשים מרץ – אפריל 2020 לעומת אותם חודשים בשנת 2019.

הבדיקה של עמידה בתנאים תעשה בתום חודש אפריל 2020 ואם יובהר שמקבל המענק לא עמד בתנאים הנדרשים, יידרש החזר של המענק.

נציין, כי התנאים הנ"ל אינם סופיים ויתכן ויחולו שינויים עם פרסום התקנה הסופית, אולם אנו ממליצים ללקוחותינו העצמאיים להתחיל את תהליך הרישום למענק.

כדי לקבל את המענק יש להירשם באזור האישי באתר של מס הכנסה.

חפשו בגוגל "רשות המיסים בישראל", כנסו לאתר ובחרו למעלה באפשרות להיכנס לאזור האישי.

נכנסים לאזור האישי, ממלאים את הפרטים הנדרשים ומגישים את הבקשה.

יתכן ועדיין לא מעודכנים כל  הנתונים למענק, והם יעודכנו באתר בזמן הקרוב.

Shopping Basket