בית קנדה, רח' השלושה 9, ת"א | טל': 03-7913000 | info@eliav.biz

ליווי עסקים

המשרד עוסק במתן שרותי ביקורת פנימית וחיצונית ויעוץ מיסויי וכלכלי לגופים עסקיים רבים.

השירות מתחיל בייעוץ לעסק החדש הכולל ליווי הקמת ורישום העסק, יעוץ והכוונה  לשיטות הניהול והפיתוח החשבונאי והעסקי וליווי שוטף בהמשך.

השרות כולל הכנת ועריכת דוח כספי שנתי, ליווי צמוד במהלך התקופה לרבות דיווחים ודיונים רבעוניים, הכנת דוחות ביקורת פנים, יעוץ פרטני לגבי עסקאות מהותיות, וסיוע בניהול משא ומתן עם בנקים וגופים עסקיים אחרים.

המשרד פיתח את נושא מתן שרותי חשבות לעסקים הכולל הכנת דוחות חודשיים ורבעוניים, הכנת תזרימי מזומנים והכנת מודלים כלכליים ליעוץ בתוכניות התפתחות של העסק. השרות כולל פגישה חודשית עם הנהלת החברה ובדיקת ביצוע על פי דוח רבעוני תלת חודשי, וכן סיוע בניהול משא ומתן עם הבנקים, חברות ליסינג וספקים מהותיים.

כמו כן, בכל הקשור להעסקת עובדים, משרדנו מתמחה  בנושא  דיני עבודה, ומלווה ביעוץ שוטף את הלקוח בעמידה בחוקי העבודה השונים לרבות הכנת הסכמי עבודה ופתרון בעיות שונות המתעוררות ביחס להעסקה ולסיום יחסי עובד ומעביד.

המשרד מטפל בכל נושאי המיסוי השוטפים של לקוחותיו, ייצוג הלקוח בפני כל רשויות המיסוי, לרבות  מס שבח ובטוח לאומי.

בעת הכנה לביצוע עסקה מהותית, משרדינו מייעץ בבניית העסקה  תוך שימת לב להיבטי המיסוי הנדרשים, ודיווח עליה כנדרש בחוק.

Shopping Basket