בית קנדה, רח' השלושה 9, ת"א | טל': 03-7913000 | info@eliav.biz

הנהלת חשבונות וחשבות שכר

המשרד מעסיק מנהלי חשבונות בעלי נסיון רב וחשבי שכר מקצועיים המכינים משכורות לגופים המעסיקים החל מעובדים בודדים ועד למאות עובדים.

המשרד מעניק שרותי חשבות שכר לכל העובדים, ולעיתים נותן פתרונות של חשבות שכר לעובדי הנהלה בלבד. (פתרון אפשרי כאשר כל המשכורות נעשות במסגרת הנהלת החשבונות של המעסיק אולם מטעמי סודיות, משכורות העובדים הבכירים מבוצעות במיקור חוץ).

המשרד מבצע גם את הדיווחים הנדרשים לפי החוק למסלקה הפנסיונית.

חשבות השכר כולל יעוץ שוטף בכל דיני העבודה הנדרשים למעסיק עקב ההוראות השונות של חוקי העבודה.

Shopping Basket