בית קנדה, רח' השלושה 9, ת"א | טל': 03-7913000 | info@eliav.biz

הכנת צוואות

למשרדנו התמחות מיוחדת בתחום הכנת צוואות. לעיתים קרובות אנו עורכים צוואות ללקוחות, כחלק ממעטפת השירותים הניהוליים הניתנים.

הייחודיות של משרדינו באה לידי ביטוי בהכנת צוואות הכוללות העברת עסקים שונים וכן נכסי נדל"ן הכרוכים בהערכות שווי ומיסוי.

Shopping Basket