בית קנדה, רח' השלושה 9, ת"א | טל': 03-7913000 | info@eliav.biz

למשרדנו נסיון של עשרות שנים בהכנת דוחות כספיים לכל סוגי העסקים, לחברות קטנות, בינוניות וגדולות, לעצמאים ולעמותות.

במסגרת הכנת הדוחות הכספיים המשרד נותן דגש למהות העסק, למטרת הדיווח, להדגשי ההנהלה ולהיבטי המיסים והחוקים השונים.

למשרד יש נסיון רב בייצוג ברשויות המס והגעה להסדרי שומה והסדרי תשלומים ככל שנדרש.

Shopping Basket