בית קנדה, רח' השלושה 9, ת"א | טל': 03-7913000 | info@eliav.biz

ביקורת חקירתית

המשרד מעניק שרותי ביקורת חקירתית לגופים ולחברות בנושאים ספציפיים  לצורך גילוי מעילות, גניבות או אי סדרים חשבונאיים.

הבדיקה נעשית בזהירות הראויה ובהתאם להוראות החוק בליווי צמוד של מנהל המשרד עו"ד רו"ח אורי אליאב ובהתאם להנחיית מזמין הביקורת.

Shopping Basket