בית קנדה, רח' השלושה 9, ת"א | טל': 03-7913000 | info@eliav.biz

בדיקות שכר – על מה מדובר???

החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, שיצא בשנת 2011, קובע חברה שמעסיקה עובדי ניקיון/אבטחה/שמירה/הסעדה  דרך חברת קבלן, הינה אחראית לתנאי ההעסקה של עובדי הקבלן.

החוק נותן לממונה על חוקי העבודה במשרד התמ"ת, את הסמכות להחיל קנסות ועיצומים על חברות שיעסיקו עובדי קבלן דרך חברה קבלנית- שתפגע בזכויותיהם.

בנוסף, החוק מטיל אחריות אישית על מנכ"ל החברה, המחייבת אותו לנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת הפרה של חוקי העבודה על ידי החברה הקבלנית. 

חברות רבות מעסיקות עובדי קבלן בתחומי הניקיון או האבטחה למשל, ואינן יודעות כלל כי הן חשופות לתביעות עתק ולקנסים מנהליים עצומים.

למשל – חברה בשם א.א. בע"מ מתקשרת עם חברה קבלנית עבור שירותי ניקיון, וחברת הניקיון הינה מנוסה ועושה רושם רציני, וכן התשלום המועבר אליה הינו הרבה מעל שכר המינימום לעובדים – חברת א.א. רגועה ובטוחה שהיא לא חשופה לתביעות כלל.

אולם- אין כך הדבר. החוק החדש קובע, כי אם עובדי הניקיון לא יקבלו את מלוא הזכויות שלהם, לפי כל צווי ההרחבה – חברת א.א. עלולה לקבל קנסות גבוהים (ללא כל משפט מקדים) , חשופה לתביעות, וכן מנכ"ל א.א. בעל אחריות אישית (בנוסף לאחריות חברת א.א. עצמה) לזכויות אלו ויכול לשאת בקנס פלילי.

במידה ותופר אפילו זכות אחת לעובד אחד – ההשלכות עלולות להיות רחבות וקשות.

אז מה עושים?

אותו חוק קובע, כי אם חברת א.א. נעזרה בשירותי בודק שכר מוסמך – על מנת לבדוק את תנאי השכר של עובדי הקבלן – לפחות פעם בשנה – וכן עקבה אחרי דו"ח בודק השכר שהתקבל ותיקון ההפרות שעלו ממנו כלפי העובדים –

או אז, החוק נותן  לחברת א.א. הגנה מאחריות! ככל שהחברה הסתמכה על דוחות תקופתיים של בודקי שכר מוסמכים – היא מוגנת מאחריות אזרחית. 

ובקיצור – חברות שאינן מעוניינות להיות חשופות לתביעות/קנסות/עיצומים כבדים –עליהן להתקשר עם בודק שכר מוסמך (בעל רשיון של משרד הכלכלה) לצורך ביצוע בדיקות תקופתיות.

משרדינו הוא המשרד הותיק בארץ והמנוסה ביותר בתחום זה.

אנו עוסקים בתחום מיום שנקבע בחוק – לפני מעל 10 שנים.

אנו מעסיקים מספר בודקי שכר מוסמכים שהינם המנוסים ביותר בארץ, ונותנים שירותים למשרדי ממשלה, עיריות וגופים גדולים.

בדיקות השכר שלנו יעילות ושיטתיות, ומבטיחות דוח תמציתי ומדויק.

נשמח לייעץ לכם בנושא זה וכמובן לתת שירות מקצועי ויעיל. 

 

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
Shopping Basket