בית קנדה, רח' השלושה 9, ת"א | טל': 03-7913000 | info@eliav.biz

בדיקות שכר בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, תשע"ב – 2011 (להלן: "החוק")

המשרד מתמחה בנושא דיני עבודה וזאת לאור השילוב של  ידע משפטי ונסיון מעשי בתחום החשבונאי של חישובי השכר והזכויות הנלוות.

החוק להגברת אכיפה של דיני עבודה משנת 2011,  קבע כי קיימת אחריות אזרחית ופלילית למזמיני שרותי קבלני כח אדם בתחומים מסוימים כאשר מתבצעים הפרות של חוקי העבודה השונים, כולל צווי ההרחבה.

משרדנו  מונה על ידי מחלקת הביקורת של משרד האוצר לביצוע בדיקת שכר של עובדי קבלני שמירה, נקיון והסעדה המועסקים במשרדי הממשלה השונים.

במשך עשר השנים האחרונות ערכנו מאות דוחות ביקורת בנושאים אלו, והפקנו דוחות ביקורת שכר בהתאם לנדרש על ידי החוק והתקנות (שטרם אושרו סופית), ובהתאם לכך ניתנת הגנה, כמופיע בחוק, למזמין השרות הן במובן האזרחי והן בפלילי.

כמו כן אנו עוסקים בביקורת שכר עבור רשויות מקומיות, חברות ציבוריות ועמותות ציבוריות שונות.

הידע והנסיון החשבונאי בתוספת הידע המשפטי היחודי לנו, מאפשר למשרד להפיק דוחות ביקורת  העומדים באמות מידה משפטיות ונותנות מידע מלא העומד בביקורות משפטיות רבות, על זכויות העובדים.

בנוסף המשרד מכין אישורים למעסיקים שעברו ביקורת של משרד העבודה (התמ"ת) ונדרשו להביא אישורים לצורך הסרת העצומים.

כמו כן, המשרד נותן שירותי יעוץ בנושא דיני עבודה ומשכורות למעסיקים ולעובדים הכוללים הכנת תלושי שכר, חוות דעת בהסכמי שכר מורכבים, ליווי בדיונים במשרד העבודה,  ובמשא ומתן וסיוע בתביעות משפטיות.

Shopping Basket